Kompetanse
Har du utbyggingsplaner ?
Natur og Eiendom AS tilbyr grunneiere som ønsker å regulere hyttetomter, boligtomter etc. bistand gjennom hele prosessen. For å få godkjent et utbyggingsområde og gjennomføre en utbygging kreves det å komme gjennom en papirmølle som stopper de fleste. Vi har stått for hele prosessen på flere felter og vet hvordan vi skal gå frem for å få godkjent en reguleringsplan og gjennomført en utbygging og et salg på en seriøs og god måte. Vi tilbyr å få gjennomført reguleringsplanarbeid, oppmåling, utbygging av infrastruktur og markedsføring og salg av tomter.
Vi kan også levere hytter og torvtak så grunneieren kan tjene penger i alle ledd.
Ta kontakt for en prat så kan dine utbyggingsplaner bli en realitet.

Referanser:

Engerdal Kommuneskoger KF (Knut Arne Gjems daglig leder 04-07).

Engerdal Østfjell utbyggingen

Gammelsetra hyttefelt i Engerdal Kommune

Kalatupa hyttefelt i Grue Kommune.


Ønsker du å utvikle din skog og utmarkseiendom ?

Vi tilbyr grunneiere daglig drift og utvikling av skog og utmarkseiendommer i Øst Norge. Vi tilbyr også å legge en plan for hvordan du kan tjene mer penger på din eiendom. Vi kan administrere skogsdrifter, jakt, guiding, hyttefelt, småkraft og regulere grustak.

Referanser:

Engerdal Kommuneskoger KF (Knut Arne Gjems daglig leder 04-07). En eiendom på ca 83.000 dekar hvor driftoverskuddet ble over doblet uten økt avvirkning i denne perioden.

Finnskog Jakt (1996-2007). Salg av guidet tiurjakt til det utenlandske reiselivs marked.
Både Odd Martin og Knut Arne har vokst opp på større skogeiendommer i Grue og Eidskog og arbeidet med utviklingen på eiendommene.

Vi er begge skog og utmarksutdannet fra Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad. Ta kontakt for en prat om du trenger råd eller bistand til den daglige drifta av din eiendom.