Om oss

Daglig leder
Knut Arne Gjems


Knut Arne kommer fra en skogeiendom på ca 25.000 dekar på Grue Finnskog. Her har han drevet firmaet Finnskog Jakt siden 1996 hvor han har solgt guidet tiurjakt til USA og det europeiske reiselivsmarkedet på skogeiendommen på Finnskogen. Utmarks og skogutdannet fra Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad samt praktisk pedagogisk og markedsførings utdannet. Var i 2003 ansatt på Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad hvor han jobbet med markedsføringen av Høgskolen. Fra 2004 - 2007 var han vært ansatt som skogbrukssjef/daglig leder i Engerdal kommuneskoger KF . Her hadde han ansvar for kommuneskogens 8 hyttefelt, sto for flere større utbygginger og solgt tomtene. Blir i dag leid inn som konsulent for utbygging av 290 tomter som bygges ut i Engerdal Østfjell. Samarbeider med Sjåtil og Fornæss som konsulent for Grue Kommuneskogers hytteområde, Vestgården hyttegrend ved siden av Kalatupa utbyggingen. På fritiden er han aktiv skytter med medaljer fra nordisk mesterskap, jegerprøve/skyteinstruktør, har jakthunder og er en ivrig jeger.

Vår forretningside:

Kjøp, salg og oppføring av hytter på attraktive fritidseiendommer i Øst-Norge. Salg av opplevelsesprodukter og vår kompetanse

Vår strategi:

Finnskogen Eiendom AS har som hovedstrategi å erverve, utvikle og eie fritidseiendommer med attraktiv beliggenhet. Samt selge naturopplevelser og vår kompetanse. Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskapning på lang sikt gjennom fokusering på effektiv drift av eiendommene, og innovativ videreutvikling av eiendomsporteføljen. Kombinasjonen av løpende høy driftsavkastning på eiendomsporteføljen og langsiktig verdiøkning på eiendommene som følge av videreutvikling, antas å bidra til maksimal verdistigning både i et kortere og lengre perspektiv .