Skisatsing på Kalatupa
Publisert: 3/25/2009

De senere års milde vintere har ført til ett begrenset skitilbud i distriktet. Dette medfører att det er kun i de høyreliggende områdene hvor det har vært mulig å kjøre opp skiløyper forteller to av iniativtakerne til Finnskogen Skiforening, Stein Briskerud og Knut Arne Gjems.

Sammen med Mattila skiklubb har Finnskogen Skiforening sett på de høyereliggende områdene mellom Røgden Vassdraget og Viggen sjøene i Sverige som interessante skiområder. Da det her er store myrområder over 500 moh som er svært egnet for skispor.  Mattila skiklubb har investert i ny løypemaskin som kan preparere traseer helt opp i 4,5 meters bredde med både mulig for både klassisk og fristil teknikk. Mattila skiklubb og den nystartede skiforeningen har inngått et samarbeid og kan tilby å kjøre opp skiløyper fra Mattila over til norsk side. Løypene ser ut som trikkeskinner, men er ikke på Oslo sporveier, men innerst på de dype Finnskoger!!

De flotte løypene har blitt preparert allerede nå i vinter og stadig flere skiløpere er å se i løypene sier Knut Arne Gjems. Vi har laget et tilbud hvor du kan gå inn på Mattila.se og se når løypene sist ble oppkjørt og holde deg oppdattert på vær og førforhold. 

Skiløypene medfører store muligheter for Finnskogregionen som ski destinasjon og opplevelsesområde. Dette snøsikre området er eventyrlig vakkert og har en spesiell kultur og historie med finneinnvandring siden 1600- tallet. Den kjente forfatteren Selma Lagerlöf gikk så langt som å kalle Finnskogen en ”Gräns af annat slag”. Med oppkjørte skispor over grensa blir noe av hjertet av Finnskogen åpnet for turglade skiløpere. 

For å sikre regionen ett så godt skitilbud må traseer opparbeides, merkes og løypene driftes noe som medfører store årlige driftskostnader for den nystartede skiforeningen. Prosjektet Grenseløs Grønn Finnskog har allerede høsten 2008 bidratt med å rydde en del traseer. Grunneierne Bredesen Opset, Gjems og Finnskogen Turistforening har vært sterke bidragsytere til å realisere dette spenstige prosjektet.

Ved å bidra med et medlemskap i Finnskogen Skiforening kan tilbudet holdes oppe og videreutvikles for hyttebrukerne på Finnskogen med lengre løyper og hyppigere oppkjøring.

Det er opparbeidet vinter parkeringsplass fra Kalatupa hytteområde ved RV202 ved Rotbergssjøen på Grue Finnskog. Herifra kan du spenne på deg skia og gå flere flotte runder. Det er bygd varmestue rett på andre siden av riksgrensen og til restauranten på Mattila er det ca 23 km som er en fin dagstur.

Skiforenings styre tenker seg att medlemskap i skiforeningen vil dekke parkeringsutgifter og fri bruk av løypenettet. Uten en skiforening vil neppe dette flotte området kunne oppleves vinterstid. Støtte fra distriktets hytteeiere er derfor nødvendig for å utvikle og holde dette tilbudet oppe sier Gjems og Briskerud. Finnskogen Skiforening har ambisjoner og med tilstrekkelig medlemsstøtte vil de utvikle nettside med webkamera, skilte løyper, gapahuker, omkledningsrom og sikre hyttefolk og finnskogens folk et flott vintertilbud. Dette er noe Finnskogen området har ventet på lenge og nå er det bare opp til folk å benytte seg av tilbudet for å holde det oppe og utvikle det. Så oppfordringen fra Finnskogen Skiforening er, ”Ta med familien, spenn på deg skia og opplev Finnskogen på ski i vinter!”

God tur!

Ønsker du å bli medlem i skiforeningen eller har spørsmål til tilbudet kontakt:

Stein Briskerud tlf: 91343375 eller Knut A. Gjems tlf: 9187787